Tiem, kuri saprot, ka paši veido savu dzīvi! uzzināt vairāk

Otrā diena

film3

  • Semināra otrā diena sākas ar jaunas filmas noskatīšanos, kur jūs iegūsiet vēl vairāk informācijas par Dianētiku, kura jums ir nepieciešama savas pārliecības palielināšanai, praktizējot Dianētiku citam cilvēkam.
  • Jūs visu dienu līdz pusdienu pārtraukumam un pēc tā nodarbosieties ar Dianētikas praksi. Jebkurus jautājumus, kuri jums radīsies, varēsiet noskaidrot pie Dianētikas speciālista. Galvenais, lai jūs gūtu pēc iespējas labākus rezultātus.
  • Pirms vakariņu pārtraukuma, kad jūs un jūsu pārinieks jau būsiet pietiekami praktizējušies Dienētikas lietošanā un saņemšanā, jūs pabeigsiet procedūru un tiksieties ar kvalificētiem Dianētikas centra konsultantiem, lai apspriestu jūsu progresu un nākamo soli, kā arī, lai saņemtu atbildes uz jebkuriem jautājumiem.

Pēc semināra mēs vienmēr būsim priecīgi redzēt jūs mūsu klasē, kur varēsiet iegūt vairāk zināšanu Dianētikā, kā arī suparvaizera* palīdzību.

Maksa par divu dienu semināru (pirmā diena: 11:00 — 19:00, otrā diena: 11:00 — 16:00):
100 eiro (ieskaitot ēdināšanu)
+ 21 eiro grāmata “Dianētika: mūsdienu zinātne par garīgo veselību”.
+ 5 eiro Buklets

Kad būs dianētiskais seminārs?

+371 29721471

*supervaizers – cilvēks, kurš ir atbildīgs par kursu un studentiem. Viņa darba būtība ir panākt to, lai studenti duplicē, saprot un spēj pielietot apgūstamos materiālus.

Sazināties ar mums

+371 29721471
+371 20039392