Tiem, kuri saprot, ka paši veido savu dzīvi! uzzināt vairāk

L. R. Habbards – Dianētikas un Saentoloģijas pamatlicējs

profile LRH

«Gandrīz ceturtdaļu gadsimta esmu pētījis, kas ir dzīves, materiālās pasaules un cilvēka uzvedības pamatā. Šādi meklējumi liek pētniekam izstaigāt daudzus ceļus – taisnus un aplinkus - iegriezties daudzos tumšos nedrošības pilnos nostūros, un izrakties cauri daudziem dzīves slāņiem...»

 

(L.R. Habbards)

Šie pētījumi ir tie, kas L. Ronam Habbardam palīdzēja radīt Dianētiku un Saentoloģiju, un galarezultātā aizveda līdz vēl neizpētītiem garīgās dzīves noslēpumiem. Lūk daži no viņa ceļojuma pieturas punktiem. 1952. gada jūlijā L. Rons Habbards bija pirmais, kurš zinātniskā veidā identificēja, pierādīja un aprakstīja cilvēka dvēseli, Tādā pašā veidā viņš nodemonstrēja dvēseles potenciālu, apsteidzot zinātniekus. Atklājās vēl kas vairāk - tāds potenciāls piemīt katram cilvēkam. Lūk, kādēļ Rons raksta, ka Saentoloģija ir sasniegusi katras dižas reliģijas mērķi – dvēseles atbrīvošanu caur gudrību.

Visi L. Rona Habbarda darbi Dianētikā un Saentoloģijā veido milzīgāko krājumu, kāds izveidots par cilvēka saprātu un dvēseli – vairāk kā 5000 iespieddarbu un 3000 lentēs ierakstītu lekciju. Tajās ir apkopotas atbildes par vislielākajiem dzīves noslēpumiem: kādas mīklas slēpj „esība”, kāds ir nāves noslēpumus un kā sasniegt tādus stāvokļus, kas nav aprakstīti pat literatūrā. Šajos darbos ir stāstīts par saentoloģijas tehnoloģiju, kas palīdz audzināt bērnus, atjaunot ģimenes, iegūt izglītību, organizēt darbu un atvieglot ciešanas slimības laikā.

«Manas filosofijas pirmais princips” rakstīja L. R. Habbards, „ir tāds, ka gudrība nāk pie katra, kurš pēc tās tiecas. Tā vienlīdz labi kalpo gan parastam cilvēkam, gan karalim un pret to nekādā gadījumā nav jāizturas ar godbijību”. Papildus viņš minēja to, ka filosofija ir jāpielieto praksē, jo „zināšanas, kuras noslēptas ar pelējumu pārklātās grāmatās, ir gandrīz nederīgas, tātad tās nav necik vērtas, ja tās nevar izmantot».

Lai šī tehnoloģija būtu pieejama visiem, L. Rons Habbards palīdzēja izveidot baznīcas visā pasaulē, tā liekot pamatus pasaules reliģijai. Tā ir praktiska reliģija. Tā ir pielietojama jebkurā cilvēka dzīves jomā, tā ir mūsdienīga reliģija. Reliģijas pamatā, un katras baznīcas stūrakmens ir mūžīgais dibinātāja aicinājums: «Mūsu vērtīgākā dāvana jums – brīvība un nemirstība – nāk no tīras sirds, un tā ir patiesība».

 

Sazināties ar mums

+371 29721471
+371 20039392