Tiem, kuri saprot, ka paši veido savu dzīvi! uzzināt vairāk

Habarda dianētiskais seminārs

dianeticeskiy seminar habbarda

Tas, kurš iepazinies ar L.Rona Habarda grāmatu «Dianētika: mūsdienu zinātne par garīgo veselību», var izjust darbībā dianētikas tehnoloģiju, apmeklējot dianētisko semināru un saņemot dianētisko oditingu*.

*Oditings – (no latīņu valodas audire, tas nozīmē «dzirdēt vai klausīties») – tā ir absolūti unikāla privātās konsultācijas forma, kura palīdz cilvēkam paskatīties uz savu eksistenci un uzlabot savas spējas mierīgi uztvert to, kas viņš ir patiesībā, mierīgi uztvert savu apkārtni.

Lai piedalītos seminārā grāmatas izlasīšana nav obligāta prasība.

Ko cilvēks iegūst pēc semināra? Cilvēks kļūst spējīgs pārvarēt barjeras ceļā uz pārliecību, labklājību un panākumiem.

Dianētiskais seminārs sākas ar filmas noskatīšanos, kur ir apskatīti Dianētikas pamatprincipi un tiek izklāstīts, kas notiek oditinga sesijā*.

*Sesija: (no lat. sessio – «sēdēšana, sapulce») laika periods, kas ir atvēlēts kādai darbībai. Dotajā gadījumā – dianētikas oditingam.

Pēc tam cilvēks pārī ar otru semināra dalībnieku praktizē vadīt oditingu. Dažu stundu laikā viņš iepazīstas ar tehnoloģiju un spēj oditēt citu cilvēku vai pats saņemt oditingu. Oditings notiek apmācīta supervaizera* klātbūtnē.

*Supervaizers: (no angļu val. supervisor – «novērotājs») cilvēks, kurš vada dianētisko semināru un kurš ir atbildīgs par apmācību procesu, lai semināra dalībnieki pabeigtu kursu un varētu pielietot tehnoloģiju.

Semināra laikā dalībnieks sniedz un saņem dianētisko oditingu tik, cik nepieciešams, tādejādi personīgi pārliecinās par oditinga darbību un gūst sev labumu.

Dianētiskais seminārs notiek latviešu valodā.
Visi nepieciešamie materiāli ir tulkoti latviešu valodā.

SEMINĀRA ILGUMS: 2 dienas

 

Habarda dianētiskais seminārs

dianeticeskiy seminar habbarda 2

Dianētikā bija atklāts, ka visi sāpīgie pārdzīvojumi, kurus jūs esat izjutuši, glabājas agrāk nezināmā prāta daļā – reaktīvajā prātā. Tie ir vienīgais stresa, nepārliecinātības un nepamatotu baiļu iemesls.

Dianētikas mērķis: cilvēks sasniedz jaunu stāvokli, pēc kuru viņš ir tiecies gadsimtiem ilgi, bet nekad nav varējis sasniegt. Šo stāvokli sauc KLĪRS. Klīrs ir cilvēks, kuram dianētikas terapijas rezultātā nav nedz reālu, nedz potenciālu psihosomatisko saslimšanu (tādu, kuras izsauc vai pastiprina dvēseles satricinājumi), un viņa domāšana un uzvedība ir racionālas*.

*racionāls – tāds, kas spēj izdarīt secinājumus, kuri ļauj izprast apkārtējo vidi un izmantot iegūtās zināšanas personīgo un vispārējo mērķu sasniegšanai; spējīgs spriest vai darboties saskaņā ar to, kas pēc veselā saprāta ir pareizs un prātīgs.

“Habarda Dianētiskajā seminārā” jūs saņemsiet profesionālu palīdzību no kvalificētiem Dianētikas speciālistiem. Jūs strādāsiet kopā ar citiem cilvēkiem, kuri tāpat kā jūs ir gatavi tikt skaidrībā ar tām lietām, kuras ir ieslēgtas viņu reaktīvajā prātā un traucē dzīvot.

Saņemot tieši jums nepieciešamās instrukcijas un izmantojot filmu “Kā pielietot Dianētiku”, kurā konceptu pēc koncepta tiek dota informācija par Dianētiku, jūs apgūsiet visu, kas vajadzīgs, lai sāktu veikt Dianētikas procedūru.

Semināri notiek brīvdienās no rīta līdz vakaram. Jūs saņemsiet arī personīgu konsultāciju par to, kāds ir jūsu nākamais solis, lai paātrinātu savu virzību pretim stāvoklim Klīrs.

Jūs gūsiet panākumus un laimes sajūtu, kuru patiesībā gribat un varat sasniegt. Nāciet uz dienētisko semināru un izprotiet, kā darbojas Dianētika.

dianeticeskiy seminar habbarda film

«Dianētikas terapijā jūs gaida piedzīvojums: jūs uzzināsiet, kādēļ izdarījāt to, ko izdarījāt; kas radīja tās tumšās un nezināmās bailes, kuras apciemoja jūsu bērnības murgos, zināt kur atrodas jūsu sāpju un prieka brīži.»

L.Rons Habards
No grāmatas “Dianētika. Mūsdienu zinātne par garīgo veselību”

 

Pirmā diena

lv how to dvd

Pirmajā dienā jūs atnāksiet, pierakstīsieties un saņemsiet mapi ar semināra materiāliem. Semināra vadītājs pastāstīs jums pasākuma gaitu un to, ar ko jūs nodarbosieties.

Jūs noskatīsieties filmu “Kā pielietot Dianētiku”, kurā ir skaidri nodefinēta katra Dianētikas procedūras daļa. Dianētikas procedūru pielieto, lai sameklētu iepriekšejos momentus, kuros ir sāpes, un atbrīvotos no to negatīvās ietekmes.

Jūs varēsiet semināra vadītājam uzdot jums interesējošos jautājumus un aplūkosiet 10 Dianētikas procedūras soļus. Tā jūs uzzināsiet, kas jādara.

Pēc pusdienu pārtraukuma jūs apvienosieties pārī kopā ar savu draugu vai kādu citu no semināra dalībniekiem un sāksiet praktizēt Dianētiku.

Pēc pārtraukuma jūs ar pārinieku apmainīsieties lomām. Ja jūs sākumā saņēmāt Dienētiku, tagad jūs to sniegsiet savam pāriniekam. Tādā veidā jūs turpināsiet visu dienu. Dianētikas speciālists būs gatavs sniegt jums palīdzību jebkurā brīdī, ja jums tā būs nepieciešama, un virzīs jūsu darbības.

Otrā diena

film3

  • Semināra otrā diena sākas ar jaunas filmas noskatīšanos, kur jūs iegūsiet vēl vairāk informācijas par Dianētiku, kura jums ir nepieciešama savas pārliecības palielināšanai, praktizējot Dianētiku citam cilvēkam.
  • Jūs visu dienu līdz pusdienu pārtraukumam un pēc tā nodarbosieties ar Dianētikas praksi. Jebkurus jautājumus, kuri jums radīsies, varēsiet noskaidrot pie Dianētikas speciālista. Galvenais, lai jūs gūtu pēc iespējas labākus rezultātus.
  • Pirms vakariņu pārtraukuma, kad jūs un jūsu pārinieks jau būsiet pietiekami praktizējušies Dienētikas lietošanā un saņemšanā, jūs pabeigsiet procedūru un tiksieties ar kvalificētiem Dianētikas centra konsultantiem, lai apspriestu jūsu progresu un nākamo soli, kā arī, lai saņemtu atbildes uz jebkuriem jautājumiem.

Pēc semināra mēs vienmēr būsim priecīgi redzēt jūs mūsu klasē, kur varēsiet iegūt vairāk zināšanu Dianētikā, kā arī suparvaizera* palīdzību.

Maksa par divu dienu semināru (pirmā diena: 11:00 — 19:00, otrā diena: 11:00 — 16:00):
100 eiro (ieskaitot ēdināšanu)
+ 21 eiro grāmata “Dianētika: mūsdienu zinātne par garīgo veselību”.
+ 5 eiro Buklets

Kad būs dianētiskais seminārs?

+371 29721471

*supervaizers – cilvēks, kurš ir atbildīgs par kursu un studentiem. Viņa darba būtība ir panākt to, lai studenti duplicē, saprot un spēj pielietot apgūstamos materiālus.

Sazināties ar mums

+371 29721471
+371 20039392