Tiem, kuri saprot, ka paši veido savu dzīvi! uzzināt vairāk

«Jūsu vērtības un mūsdienu pasaule»

Ētika vienkārši sastāv no darbībām, kuras cilvēks veic attiecībā pats pret sevi. Tā ir cilvēka privāta lieta.”

 

L.Rons Habards “Ievads seantoloģijas ētikā”


Rīgā 16.-17. septembrī notika Otrā Baltijas valstu saentologu konference “Jūsu vērtības un mūsdienu pasaule”, kurā dalību ņēma


dalībnieki no 4 valstīm. Konferences centrālā tēma bija ētika, tās nozīme cilvēka dzīvē.


Konferenci atklāja Latvijas Dianētikas centra licences turētāja Nellija Zemniece un Aleksandrs Ivanovs. Konferences lektori – dažāda


līmeņa uzņēmēji un vadītāji - aplūkoja dažādus ar ētiku saistītus jautājumus no dažādiem skatupunktiem. Lektoru vidū atzīmējami


uzņēmēji Jaroslavs Kaplans, Olga Šokele, Antons Ličkins, WISE konsultants Andrejs Kruglovs, uzņēmēja, rakstniece un māksliniece


Jeļena Kordževa, programmu produktu arhitekts Jurijs Kiseļovs.


 

Konferencē dalībnieki vēlreiz iepazina tādus jēdzienus kā dinamikas, stāvokļi, mācību tehnologija, izdzīvošana, finanses un pieņēma
 

noteiktus lēmumus attiecībā uz savu izdzīvošanu un ētiku.

 


Atsauksme par konferenci:

Man visi semināri šķita svarīgi. Es uzzināju jaunas lietas un ieguvu apstiprinājumu tam, ko jau biju apguvusi. Pamatīgums bija it visā,


viens papildināja otru,viss šķita savstarpēji saistīts un turpināja iepriekš teikto. Tas bija brīnišķīgi! Manī nostiprinājās pārliecība par


saviem spēkiem un saviem nākotnes plāniem.”

                                                                                                                                                                                                                   Iveta Vidmane.


Konferences dalībnieki saņēma ievērojamas dāvanas – speciāli radītu kalendāru, kurā ir uzskatāmi redzams, ka L.Rona Habarda grāmatas


lasa dažāda vecuma cilvēki visdažādākajās vietās. Tagad, lietojot šo kalendāru, katrs zinās nākamās konferences datumu, kas notiks 2018. gada


15.-16. septembrī.


Ka dāvana tika pasniegta arī īpaši konferencei izgatavota šokolāde.


Konference noritēja draudzīgā gaisotnē un augstā emocionālā pacēlumā.

 

 

Sazināties ar mums

+371 29721471
+371 20039392