Tiem, kuri saprot, ka paši veido savu dzīvi! uzzināt vairāk

TRĪS MĪLESTĪBAS VEIDI

Laikam nevienam citam tematam cilvēku dzīvē nav pievērsta tik liela uzmanība kā mīlestībai. Ir taisnība, ka vislielākajā ir vismazāk izpratnes. Un tur, kur ir visneprecīzākie fakti, ir vislielākās nesaskaņas. Tā ir arī ar mīlestību. Nav šaubu, ka mīlestība ir sabojājusi vairāk dzīvju nekā karš un radījusi vairāk laimes nekā visi paradīzes sapņi.
Ir atklāts, ka starp vīrieti un sievieti pastāv trīs mīlestības veidi.

 

  • Pirmais ir saistīts ar Afinitātes likumu — tā ir garīgā tuvība, kas veidojas cilvēku starpā.
  • Otrais ir seksuālā izvēle un īsta partneru savstarpējā pievilkšanās.
  • Trešais ir kompulsīva “mīlestība” (*kompulsijas — nepārvarami iracionāli impulsi, kas piespiež cilvēku veikt kādu darbību pret savu gribu) kuru nediktē nekas saprātīgāks kā *aberācijas (jebkura novirzīšanās no racionalitaties, no latīņu abberare, noverzīties no, ab, projām, errere, klejot. Pamatā tas nozīmē pieļaut kļūdas vai, vēl vairāk, tādu fiksēto ideju pastāvāšanu, kuras nav patiesas.) Termins *Dianetīka (no grieķu dia “caur, un nous “dvēsele” apraksta pamatprincipus, kas saistīti ar prātu un garu.) tiek izmantots, lai iekļautu un klasificētu visu veidu psihozes, neirozes, kompulsijas un represijas.

Iespējams, varoņu leģendās ir bijuši otrā veida gadījumu un, palūkojieties sev apkārt uz šo sabiedrību, nav šaubu, ka var atrast daudz laimīgu attiecību, kas balstitas uz dabisku un stipru, abpusēju  apbrīnu. Trešo veidu  mēs redzam pārpārēm. Bulvāra literatūra ir veltīta šim veidam un ciešanām tajā. Tas piepilda  tiesas zāles ar  steidzamiem šķiršanās lūgumiem, kriminālām darbībām un civillietām. Tas aizsūta raudošus bērnus kaktā tālāk no ķildām un no sagrautām ģimenēm izdzen salauztas jaunas sievietes un vīriešus.”   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L. Rons Habbards  

      красная галочка                          
Grāmatā  "Dianētika - mūsdienu zinātne par garīgo veselību" aprakstīts trešais mīlestības veids, un kā atbrīvoties no kompulsijām.          
                                                   

dianetika  

 http://dianetika.lv/lv/gramatu-veikals/194-dian-tika-m-sdienu-zin-tne-par-cilveka-gar-go-vesel-bu.html 

 

 

 

        

Sazināties ar mums

+371 29721471
+371 20039392