Tiem, kuri saprot, ka paši veido savu dzīvi! uzzināt vairāk

  • Sākums
  • Privātuma un datu glabāšanas politika

Papildināta privātuma un datu glabāšanas politika

Spēkā no 2018. gada 25. maija

Biedrības "Latvijas dianētikas centrs" privātuma politika

Biedrības "Latvijas dianētikas centrs" (turpmāk LDC), veicot personas datu apstrādi, apņemas

aizsargāt personu datu privātumu. LDC veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas

Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), kā arī attiecīgie valsts tiesību akti. Šajā Privātuma politikā vispārīgi aprakstīts veids, kādā mēs glabājam un aizsargājam personas

datus. Papildu informācija par personas datu apstrādi ir iekļauta līgumos un citos saistītos dokumentos, tostarp mūsu Datu saglabāšanas politikā.

Vispārīga informācija

Kādos gadījumos šī Privātuma politika tiek piemērota?

Šī privātuma politika tiek piemērota gadījumā, kad jūs aizpildāt OCA personības testu.

Kādi mani Personas dati tiek apstrādāti?

Vārds, uzvārds, dzimums, vecums, e-pasta adrese, tālruņa numurs

Atbildes uz testa jautājumiem uzrāda jūsu attieksmi un izpratni par dažādām lietām, apstākļiem un parādībām.

Tests satur dažus jautājumus, kas attiecas uz jūsu veselību.

Mēs nevācam un neapstrādājam nepilgadīgu personu datus.

Kādam mērķim tiek ievākti personas dati?

Vārds, uzvārds – lai varētu identificēt cilvēku. Mēs nepārbaudām personas vārdu un uzvārdu patiesumu. Persona var uzrādīt pseidonīmu.

Dzimums – veicot testa apstrādi tiek piemērots koeficients, atkarībā no cilvēka dzimuma.

Vecums - veicot testa apstrādi tiek piemērots koeficients, atkarībā no cilvēka dzimuma.

E-pasta adrese un tālruņa numurs nepieciešami saziņai, lai uzaicinātu uz individuālu konsultāciju par testa rezultātiem.

Drošības nodrošināšana

Biedrības "Latvijas dianētikas centrs" ir izstrādājusi datu aizsardzības politiku, kura paredz drošu datu glabāšanu interneta vietnē un drukātā veidā. Saskaņā ar iekšējo datu aizsardzības politiku piekļuve testu rezultātiem interneta vietnē ir ierobežota ar parolēm. Drukātā veidā testi tiek atdoti cilvēkam personīgi, bet uz vietas neglabājam. Konsultācija par testa rezultātiem notiek konfidenciāli. Pēc atstātā epasta un tālruņa numura sazināmies ar cilvēku un uzaicinām uz konsultāciju. Ja cilvēks neatbild uz 3 komunikācijām mēneša laikā, tad testa rezultāti un personas dati tiek dzēsti.

Cik ilgi LDC glabā testa laikā aizpildītos Personas datus

LDC glabā personas datus līdz brīdim, kad persona atnāk uz individuālu konsultāciju, bet ne ilgāk kā 1 mēnesi kopš testa aizpildīšanas brīža.

 

Sazināties ar mums

+371 29721471
+371 20039392